To the Saga synthesis top

28 ...

The last update date:

 

List of Saga welfare service evaluation results

hyokajushindai 28

hyokajushinjigyoshamei Saga Prefectural Nijinomatsubara-Gakuen Reform Institute for Juvenile Delinquents
The location 2137, Hamatamamachihamasaki, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine name Welfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number 06-03            
The welfare service that is targeted for evaluation Child independence support facility       
Evaluation decision day March 27, 2015          
The welfare service evaluation result list The welfare service evaluation result list With new window(347KB, PDF file)

hyokajushindai 29

hyokajushinjigyoshamei uraaijien of lord
The location 1837-1, Yobukochotononoura, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine name Medical care, welfare network seiwa
Evaluation organization certification number 06-01            
The welfare service that is targeted for evaluation Nursery school       
Evaluation decision day February 19, 2016          
The welfare service evaluation result list The welfare service evaluation result list With new window(681KB, PDF file)

 

hyokajushindai 30

hyokajushinjigyoshameiSmall cherry blossoms nursery school
The location2565-1, Kanzakimachimotohori, Kanzaki-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationNursery school       
Evaluation decision dayJune 10, 2016          
The welfare service evaluation result list

 

hyokajushindai 31

hyokajushinjigyoshameijikoen
The location95-1, Juninmachi, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision daySeptember 15, 2016          
The welfare service evaluation result list


 

hyokajushindai 32

hyokajushinjigyoshameiSenshin dormitory
The location823-2, Miyaura, Kiyama-cho, Miyaki-gun, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision dayJanuary 23, 2017          
The welfare service evaluation result list


 

hyokajushindai 33

hyokajushinjigyoshameiKiyomitsu Saga garden
The location5-18, Gofukumotomachi, Saga-shi, Saga chanting a prayer to Amitabha temple
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision dayFebruary 20, 2017          
The welfare service evaluation result list


  

hyokajushindai 34

hyokajushinjigyoshameiGreen garden
The location453, Kinryumachikinryu, Saga-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationInfant home       
Evaluation decision dayMarch 28, 2017          
The welfare service evaluation result list

 

 

hyokajushindai 35

hyokajushinjigyoshameiSt. Hanazono
The location*gaken*gashikinritsuchodaijikinritsu 3931
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision daySeptember 19, 2017          
The welfare service evaluation result list


 

hyokajushindai 36

hyokajushinjigyoshameisumi*en
The locationKo-3443, Gochoda, Shiodacho, Ureshino-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision dayFebruary 1, 2018          
The welfare service evaluation result list

 

 

hyokajushindai 37

hyokajushinjigyoshameiTwin light garden
The location3-9-10, Futago, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationThe mother and the child life support facility       
Evaluation decision dayFebruary 13, 2018          
The welfare service evaluation result list

hyokajushindai 38

hyokajushinjigyoshameiSaga Prefectural Nijinomatsubara-Gakuen Reform Institute for Juvenile Delinquents
The location2137, Hamatamamachihamasaki, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild independence support facility       
Evaluation decision dayMarch 9, 2018          
The welfare service evaluation result list

 

hyokajushindai 39

hyokajushinjigyoshameisumairu
The location1604-169, Tachibanacho, Imari-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationThe mother and the child life support facility       
Evaluation decision dayMarch 28, 2018          
The welfare service evaluation result list


 

hyokajushindai 40

hyokajushinjigyoshameiThe Holy Mother garden
The location1638, Chinzeimachimadarashima, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision dayMarch 29, 2018          
The welfare service evaluation result list

 

 

hyokajushindai 41

hyokajushinjigyoshameichienkan nursery school
The locationHyogo, Saga-shi, Saga north 4-15-37
Evaluation conduct evaluation engine nameSaga welfare service evaluation, Surveys center
Evaluation organization certification number06-02            
The welfare service that is targeted for evaluationNursery school       
Evaluation decision dayMarch 11, 2019          
The welfare service evaluation result list

 

 

hyokajushindai 42

hyokajushinjigyoshameiUreshino kindergarten
The locationKo-115-19, Ooazashimono, Ureshinocho, Ureshino-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationNursery school       
Evaluation decision dayMarch 29, 2019          
The welfare service evaluation result list

 

 

hyokajushindai 43

hyokajushinjigyoshameijikoen
The location95-1, Juninmachi, Karatsu-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home       
Evaluation decision dayMarch 12, 2020          
The welfare service evaluation result list


hyokajushindai 44

hyokajushinjigyoshameiGreen garden
The location453, Kinryumachikinryu, Saga-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationInfant home      
Evaluation decision dayMarch 25, 2020          
The welfare service evaluation result list


hyokajushindai 44

hyokajushinjigyoshameiGreen garden
The location453, Kinryumachikinryu, Saga-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationInfant home      
Evaluation decision dayMarch 25, 2020          
The welfare service evaluation result list


hyokajushindai 45

hyokajushinjigyoshameiKiyomitsu Saga garden
The location5-18, Gofukumotomachi, Saga-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home      
Evaluation decision dayMarch 25, 2020          
The welfare service evaluation result list

hyokajushindai 46

hyokajushinjigyoshameiSenshin dormitory
The location823-2, Miyaura, Kiyama-cho, Miyaki-gun, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationChild nursing home      
Evaluation decision dayMarch 30, 2020          
The welfare service evaluation result list

 

hyokajushindai 47

hyokajushinjigyoshamei

Camellia work place

The location*gakenimanrishikokukawachoshokokukawajihaikawa 697-1
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationPerson with a disability facility     
Evaluation decision dayMarch 31, 2020         
The welfare service evaluation result list


 

hyokajushindai 48

hyokajushinjigyoshamei

Garden of love

The location3-3-31, Takagisenishi, Saga-shi, Saga
Evaluation conduct evaluation engine nameWelfare service evaluation center saga
Evaluation organization certification number06-03            
The welfare service that is targeted for evaluationThe mother and the child life support facility  
Evaluation decision dayMarch 31, 2020         
The welfare service evaluation result list
We relate to this page
Inquiry
(ID: 10317)
Saga prefectural government office (corporation number 1000020410004) 〒 840-8570  1-1-59, Jonai, Saga-shi   Tel: 0952-24-2111 (main)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

Saga prefectural government office (corporation number 1000020410004)

〒840-8570
1-1-59, Jonai, Saga-shi
Tel: 0952-24-2111 (main)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.