To the Saga synthesis top

Karatsu Prefectural Taxation Office

We relate to this page
Inquiry
〒847-0861
Karatsu-shi two Yuko 3-1-5
Telephone: 0955-73-1551
Fax: 0955-75-0346
Mailer starts karatsukenzei@pref.saga.lg.jp

Classification menu

Saga prefectural government office (corporation number 1000020410004) 〒 840-8570  1-1-59, Jonai, Saga-shi   Tel: 0952-24-2111 (main)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

Saga prefectural government office (corporation number 1000020410004)

〒840-8570
1-1-59, Jonai, Saga-shi
Tel: 0952-24-2111 (main)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.